اعضای هیات مدیره

مدیران

Untitled-3

دکتر علی محمد کاظمی

رییس هیات مدیره
دکترای طب عمومی و مهندسی بهداشت
مدیر بیمارستان قائم، قائم مقام مدیر عامل و رئیس بیمارستان و رئیس اورژانس بیمارستان قائم
و عضو تیم راه اندازی درمانگاه بیمارستان امام حسین محمد شهر

Untitled-1

دکترحسن روحانی نیا

نایب رییس هیات مدیره
مدیر حقوق قضایی
مالکیت مجتمع حقوقی و داوری خصوصی ریاست «کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور»
و عضو پژوهشگاه قوه‌ی قضاییه

1مهندس انوری

مهندس مسعود انوری منفرد

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
مدیریت تخصصی صنایع و راه اندازی مجموعه های فعال اقتصادی،
کارخانه های تولیدی، شرکت های بازرگانی، عمرانی و ساختمانی


سهامداران

 
photo_2020-11-02_10-15-57.1
اقای مسعود نقاشان
photo_2020-11-02_10-15-42.1
خانم شیوا نقاشان
 

دیگر سهام داران شرکت

دکتر علی محمد کاظمی
آقای دکتر حسن روحانی نیا
آقای مهندس مسعود انوری فرد
آقای دکتر حسین اشرفیان
آقای علیرضا محمد گنجی