اهداف و خدمات

اهداف شرکت:

شرکت جهان طب امین البرز (سهامی خاص) با حضور مدیران با تجربه، تکیه بر دانش و سوابق علمی و تخصصی اعضا و حضور همکاران فرهیخته و توانمند خود، سعی دراجرای دقیق، حرفه ای و موفق پروژه های ساخت و راه اندازی بیمارستان و مراکز درمانی را دارد.
این شرکت چند اصل مهم را سرلوحه فعالیت های اجرایی خود قرار داده است و به لطف خداوند بر اساس رعایت این موارد، اعتماد بازار هدف و مخاطب خود را جلب خواهد کرد. این اصول شامل: کیفیت مطلوب، برنامه ریزی و زمانبندی اجرا، رعایت اصول ایمنی در پروژه های ساخت بیمارستان و مراکز درمانی و همچنین استفاده از آخرین استانداردها و ضوابط اجرایی، بهره گیری از تکنولوژی های نوین، به کار گیری ایده ها، استفاده از دانش و تجارب متخصصان و کارشناسان می باشد.

خدمات :

  • طراحی، توسعه، ساخت، تجهیز و راه اندازی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیان در استان البرز

  • طراحی و اجرای پروژه های عمرانی، فنی و تخصصی در زمینه بهداشت، درمان و خدمات پزشکی

  • مشارکت، سرمایه گذاری، سرمایه پذیری و انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

  • ارزش آفرینی، توسعه بازار هدف، بهبود فرآیند اقتصادی و افزایش سهام مرتبط با موضوع فعالیت

  • ارتقا و توسعه روابط کاری و بین المللی و مشاوره ای با کارشناسان خارجی و اخذ استاندارد های گرین و اسمارت

  • تدوین و اجرای روش های استاندارد کنترل پروژه ها به لحاظ زمان، هزینه و کیفیت فنی و اجرایی

  • توسعه خدمات و تامین نیازهای مخاطب در بخش بهداشت، سلامت و پزشکی

  • طراحی و برنامه ریزی در بخش گردشگری و ساخت و تجهیز و راه اندازی مرکز اقامتی، ورزشی و تفریحی در مجاورت بیمارستان کیان