ماموریت و خط مشی

ماموریت

شرکت جهان طب امین البرز (سهامی خاص)، رسالت طراحی، برنامه ریزی، اجرا، توسعه، تجهیز و راه اندازی پروژه های بیمارستانی و مراکز درمانی را به اعتبار پشتوانه توان اجرایی، دانش فنی و تجربه مدیران و منابع انسانی متعهد خود و با توجه به شناخت جامع از فرآیندهای ساخت و ساز، خدمات بهداشتی، سلامت و پزشکی بر عهده دارد.
این مجموعه ضمن ارائه خدمات مذکور با پایبندی به اخلاق، اصول حرفه ای، موازین علمی، فنی، تخصصی، اقتصادی و توجه ویژه به بهره وری سرمایه های مادی و معنوی، نیروهای انسانی متخصص و ارتقای سطح کیفی و بهبود سلامت جامعه فعالیت می نماید و نیز در نظر دارد تا در بخش اقتصادی و بازرگانی خدمات رسانی پزشکی و درمانی جامعه، مشارکت نماید.

خط مشی

1- وفاداری به رسالت، موضوع فعالیت و تعهدات شرکت
2-نظارت بر اجرای دقیق پروژه ها و دقت در مدیریت و کنترل کیفیت به لحاظ فنی، تخصصی و اجرایی مطابق با استانداردهای روز
3-نظارت بر روند اجرای کار شرکت های همکار، پیمانکاران و مشاوران فنی

4-تلاش در راستای اجرای اهداف، ارتقای سطح کیفی و رعایت استانداردهای ایمنی
5-توسعه عملکرد مجموعه و استفاده از تجربه، دانش، مهارت ها و ایده های نوین
6-استفاده از روش‌های علمی و استانداردهای مدیریت پروژه و بکار گیری تکنولوژی، فناوری به روز و سیستم های بین المللی در اجرای پروژه ها

7-همیت به جذب نیروهای انسانی شایسته، ارتقای آگاهی و مهارت فنی همکاران
8-حفظ سلامت نیروهای تخصصی به عنوان با ارزش ترین سرمایه های همراه و پیشگیری از رخدادها و حوادث و کنترل مخاطرات
9-مسئولیت اجتماعی و انسانی و رعایت حقوق و حفظ سرمایه ها و ارزش های زیست محیطی
مدیریت شرکت جهان طب امین البرز تعهد و پایبندي خود را به این خط مشی اعلام داشته و تمامی اهداف مادی و معنوی سازمانی را در چهارچوب آن تعیین و تعریف کرده است و همچنین با نظارت منسجم بر عملکرد همکاران متعهد و سخت کوش خود به صورت دوره اي آن را بررسی و بازنگري میکند.
تا در صورت نیاز، اقدامات فوری لازم در جهت توسعه و بهبود فعالیت ها انجام شود.
در این راستا، همه سطوح شرکت تلاش خواهند نمود تا با به کارگیری فرهنگ توسعه عملکرد و بهبود مداوم، نظام مدیریت کیفیت در شرکت جهان طب امین البرز را نهادینه کرده و ارتقاء بخشند.