مشارکت و سرمایه گذاری

مشارکت و سرمایه گذاری

شرکت جهان طب امین البرز (سهامی خاص) در راستای تحقق اهداف و اجرای پروژه بزرگ بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیان و همچنین دیگر پروژه های مجموعه، مشارکت و سرمایه گذار می پذیرد.
به‌منظور دستیابی به نتیجه مطلوب و حداکثر سود ممکن در بخش سرمایه‌گذاری، لازم است پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در مورد ورود و مشارکت، مطالعات دقیق و جامعی از جنبه‌های مختلف بر روی پروژه انجام گیرد.
این مهم برای شرکت جهان طب یکی از موارد کلیدی جهت پذیرش سرمایه‌گذار می باشد. از این رو مدیریت توسعه و کسب و کار شرکت, با رویکرد دقیق و علمی و ارزیابی به روز مالی، پیشنهاد واگذاری سهام و سرمایه گذاری را اعلام خواهند کرد.
استراتژی ما، تخصیص سرمایه شما برای اجرای پروژه به عنوان فرصت طلایی در حوزه بهداشت، درمان، سلامت و تکنولوژی‌های نوین پزشکی است.
ما با تبیین شیوه های صحیح سرمایه گذاری و مشارکت, و با ارتقای جایگاه و کیفیت فنی و تخصصی خود در زمینه ارائه خدمات درمانی، پزشکی و بیمارستانی، زمینه ی سود آوری بیشتر سرمایه های سرمایه گذاران را فراهم می آوریم .