نیروی انسانی

نیروی انسانی

جهت استخدام در شرکت جهان طب امین البرز با توجه به تخصص مربوطه با واحد مدیریت اجرایی از طریق شماره هایی که در بخش ارتباط با ما ارائه شده است تماس حاصل فرمایید و یا رزومه و درخواست همکاری خود را به ایمیل شرکت ارسال کنید تا در صورت بررسی و نیاز به همکار جدید، با شما تماس گرفته شود.