پیمانکاری

پیمانکاری

جهت پیشنهاد همکاری در زمینه پیمانکاری خواهشمند است با بخش مدیریت اجرایی شرکت از طریق شماره های درج شده در بخش تماس با ما ارتباط برقرار نمایید و یا درخواست خود را به صورت مکتوب به همراه رزومه به ایمیل شرکت ارسال کنید.